Clubshow v.p.k.a. en o. Nieuw Leven


V.p.k.a. en o. Nieuw Leven organiseert iedere derde vrijdag van november haar jaarlijkse clubtentoonstelling.


VRIJDAG 18 NOVEMBER 2016  64e CLUBTENTOONSTELLING


Tentoonstellingen hebben een drieledig doel. Ten eerste zijn de fokkers en liefhebbers benieuwd naar de beoordeling die hun dieren van een bepaalde keurmeester hebben gekregen. Ten tweede kunnen de fokkers hun dieren met elkaar vergelijken en eventueel de uit te loven prijzen proberen in de wacht te slepen. Tot slot kunnen er op tentoonstellingen dieren gekocht en verkocht worden en is er volop informatie te verkrijgen over de aldaar aanwezige dieren.
Er zijn verschillende soorten tentoonstellingen. Er zijn kleinschalige tentoonstellingen, zoals de verenigingstentoonstelling met enige honderden dieren. Er zijn middelgrote tentoonstellingen, zoals de open tentoonstelling met duizend of meer dieren. En tot slot zijn er ook grote tentoonstellingen, zoals de nationale of internationale tentoonstelling, waar soms wel tienduizend of meer dieren worden ingezonden.
Op grote tentoonstellingen kunnen vaak veel verschillende diergroepen worden ingezonden. Naast de konijnen vinden we daar ook cavia's, kleine knagers, hoenders, dwerghoenders, sierduiven, siervogels en watervogels. Het komt op kleine tentoonstellingen nog wel eens voor dat men alleen één of enkele van de bovenstaande diergroepen in mag zenden.
De ingezonden dieren op een tentoonstelling worden gekeurd door een goed opgeleide keurmeester, die bevoegd is om een aantal rassen te keuren en de dieren van een bepaald predicaat te voorzien ( daar komen we later in dit stukje nog op terug ). De bevoegdheid om te keuren wordt aangegeven door de kwalificatie A, B of C. Een A-keurmeester mag alle rassen keuren, een B-keurmeester mag een groot aantal rassen keuren en een C-keurmeester mag maar enkele rassen keuren.

De te geven predikaten varieren van;

Predicaat

Punten Konijnen

Punten Hoenders

Punten Serama

U  (Uitmuntend)

98 – 100

97-100

97 – 100

F   (Fraai)

95 – 97.5

96

85 – 96

ZG (zeer goed)

92 – 94.5

93 – 95

73 – 84

G     (Goed)

89 – 91.5

91 – 92

65 – 72

V     (Voldoende)

86 – 88.5

90

62 – 64

O (Onvoldoende)

0

0

0 - 61

 

 

 

 


Om voor een prijs in aanmerking te kunnen komen moet er vaak minimaal het predicaat G en soms zelfs ZG gehaald worden.


De keurmeester bepaald het predicaat door te kijken in welke mate het dier voldoet aan de standaardeisen, die voor elk ras verschillend zijn(enkele voorbeelden zijn: gewicht, oorlengte, type en bouw). U kunt hier meer over lezen op de pagina "onze konijnen" op deze site.
Om konijnen te kunnen showen op de tentoonstellingen is het noodzakelijk dat de dieren geregistreerd zijn door middel van een tatoeage. Deze tatoeage wordt in beide oren aangebracht door een tatoeëerder. Deze tatoeëerder wordt aangesteld door een kleindierensportvereniging waar men lid van moet zijn. Het tatoeëren gebeurd meestal als het dier op een leeftijd van 6 tot 10 weken is. Dit verschilt per ras.
Behalve de plaatselijke kleindierensportvereniging waar u lid van moet zijn, is ook een lidmaatschap van de KLN vereist. De bond verstrekt onder andere de fokkerskaarten die u nodig hebt om in te kunnen zenden op een tentoonstelling.


VRIJDAG 18 NOVEMBER 2016  64e CLUBTENTOONSTELLING