Jongdierdagen


ZATERDAG 10 SEPTEMBER 2016 JONGDIERENDAG!  ( Georganisserd door Nieuw Leven)

Dan hebben we ook de zogenaamde jongdierendagen.
Dit zijn ééndaagse keuringen, waar alleen maar jonge dieren ingezonden mogen worden,
dus dieren die in dat jaar geboren zijn.
Deze dagen worden georganiseerd door de kleindierensportvereniging waar u lid van bent.

Jongdierendagen zijn vroeg in het seizoen en worden dan ook vaak gebruikt als graadmeter voor latere tentoonstellingen en helpen de fokker bij het selecteren van zijn dieren.


Volgende jongdierendag  
ZATERDAG 9 SEPTEMBER 2017 JONGDIERENDAG! ( Georganiseerd door Altijd Beter Meerkerk)


Vanaf 2013 organiseert Nieuw Leven Asperen haar Jongdierendag samen met Altijd Beter uit Meerkerk. Dit houdt in dat het ene jaar de organisatie in handen is bij Nieuw Leven en het andere jaar bij Altijd Beter. De locatie is daardoor om en om in Asperen of Meerkerk.

De even jaren 2014,2016,2018 enz is de organisatie in handen van Nieuw Leven.

De oneven jaren 2013,2015,2017 enz is de organisatie in handen van Altijd Beter Meerkerk.