NieuwLevenAsperen bezoek KWA 1

Prins Willem Alexander tegenwoordig (Koning Willem Alexander) heeft op dinsdag 6 april 2010 een “keuring” bijgewoond bij v.p.k.a. en o. Nieuw Leven uit Asperen.

 Het Dorpshuis ‘Eendracht Maakt Macht’ in Asperen, sinds jaar en dag tentoonstellingsgebouw voor Nieuw Leven, heeft een verbouwing ondergaan. Deze verbouwing is mede tot stand gekomen door een bijdrage van het Oranjefonds, waar Prins Willem Alexander beschermheer van is.

Als verrassing voor Dorpshuis E.M.M. en alle inwoners van Asperen, kwam Prins Willem Alexander de nieuwe keuken officieel openen. Bij deze opening werden door verschillende verenigingen die gebruik maken van het Dorpshuis een presentatie gehouden van hun vereniging. Hoe kan je je als kleindierensportvereniging beter presenteren als met een keuring. Nieuw Leven heeft een voorbeeldkeuring neergezet met enkele konijnen van de heer Joop van Donselaar uit Schoonrewoerd en enkele hoenders van de heer Cees van Zanten uit Vianen. De konijnen zijn gekeurd door de heer Ruud van Willigen uit Gorinchem, een bekende keurmeester welke ook lid is van Nieuw Leven.

Nadat de Prins  van Oranje bij de auto was begroet door burgemeester Loes van Ruijven, verwelkomden dorpshuisvoorzitter J.G. Post en R. van der Giessen, directeur van het Oranjefonds, de prins.

NieuwLevenAsperen bezoek KWA 2

 Vervolgens ging de prins in gesprek met vertegenwoordigers van diverse verenigingen.
Hierbij kreeg hij veel informatie over hoe alles reilt en zeilt in Asperen. Daarna maakte de prins een rondgang door het dorpshuis, om kennis te maken met het plaatselijke verenigingsleven. Hij nam een kijkje in het cafégedeelte, waar pluimveevereniging Nieuw Leven een presentatie hield. In hokken zaten enkele konijnen en hoenders die vorig jaar een prijs hebben gewonnen. Tijdens de presentatie liet één van de hanen flink van zich horen.

Prins Willem Alexander was zeer verrast met deze keuring. Hij gaf aan activiteiten als bijvoorbeeld koekhappen vaker te hebben gezien. Maar dit was voor zijne Koninklijke Hoogheid een unieke presentatie. Hij had dit nog niet eerder gezien.

 NieuwLevenAsperen bezoek KWA 3

NieuwLevenAsperen bezoek KWA 4voor meer foto's kunt u kijken op dorpshuis Asperen