Jaarverslag van de secretaris

 

We zijn het jaar 2015 begonnen met 66 seniorleden en 6 juniorleden.

In 2014 was dat hetzelfde en daarom zijn nieuwe en vooral fokkende leden altijd welkom en hebben we dus geen ledenstop.

 

sprekeravond 2015:  Over eieren

Terug van weggeweest bij Nieuw Leven was de clubavond/sprekersavond. In April hebben we een sprekersavond georganiseerd in de lunchroom "farmsgirls place" cq Cattlefarm Aero service Asperen.            Spreker was Dirk de Jong uit Ijsselstein. Dirk die goed kan "ouwehoeren" maar vooral ook erg veel weet te vertellen over eieren,broedeieren,eierkeuringen, hoe ze te bewaren enz. zorgde met een opkomst van ongeveer 20 leden en/of belangstellenden voor een geslaagde avond.   

 

Jaarmarkt Asperen 2015

Op de Zaterdag na hemelvaartsdaag is traditioneel de jaarmarkt in Asperen. Dit jaar was "Nieuw Leven"erbij, tenminste het Sinterklaas comite. op de jaarmarkt verkochten ze kruidnoten en probeerden ze donateurs te werven om de intocht van Sint Nicolaas te kunnen bekostigen. in 2016 proberen we zeker weer aanwezig te zijn.

 

 

Enten

drie jaar geleden zijn we als vereniging gestart met het enten van de hoenders en hoenderachtigen van onze ledendit was een succes!@ Waar we het eerste jaar bijna 100 dieren van een enting hebben voorzien stond de teller in 2015 op bijna 250 dieren. een mooi aantal henny en Roy hebben vooral leden buiten Asperen geënt terwijl Ron en Arie veel dieren in Asperen hebben gedaan.

 

Jongdierendag 2015

Op Zaterdag 12 September hebben wij onze jaarlijkse jongdierendag gehouden. Dit was de derde keer die we samen met Altijd  Beter uit Meerkerk hebben gehouden. Er werden 20 grote hoender, 45 dwerghoenders, 30 Serama's en 95 konijnen ingeschreven

De Prijsverdeling was als volgt: 

 

Hoenders Ras  fokker
mooiste grote hoender Zijdehoen Mevr. J. Burggraaf
mooiste grote zijdehoender op 1 na Bielefelder Dhr. B van Santen
mooiste dwerghoender Sabelpootkriel Dhr. A van Herwijnen
mooiste dwerghoender op 1 na Sabelpootkriel Dhr. A van Herwijnen
mooiste Serama en mooiste op 1 en 2 na Serama comb. Groenenberg

 

konijnen    
mooiste konijn algeheel Kleurdwerg Dhr. J van Donselaar
mooiste konijn van de 1e maand Alaska Dhr. G de Leeuw
mooiste konijn van de 2e maand Kleurdwerg Dhr. J van Donselaar
mooiste konijn van de 3e maand Groot Zilver  Comb. vd Heuvel
mooiste konijn van de 4e maand Groot Zilver Comb. vd Heuvel
mooiste konijn van de 5e maand Kleurdwerg Dhr. J van Donselaar
mooiste konijn van de 6e maand Kleurdwerg Dhr. J van Donselaar
mooiste konijn van de 7e maand Ned. Hangoordwerg Comb. W&G

 

Clubtentoonstelling 2015

vrijdag 20 November hield "Nieuw Leven Asperen" haar jaarlijkse clubtentoonstelling. "Nieuw Leven is een nog steeds groeiende kleindieren vereniging. in 2006 hadden zij een show met 160 dieren,nu 9 jaar later gegroeid naar 317 dieren! Naast de standaard groepen grote en dwerghoenders en konijnen zijn de "nieuw"gevraagde rassen op de showde grootst groeiende groep. Met maar liefst 42 Serama's en 32 sier en watervogels weten veel fokkers ons te vinden. Maar voor de sier en watervogels zijn we nog steeds zoekende naar nieuwe leden!

Bij de konijnen werd de 63e clubtentoonstellinggewonnen door een erelid die ook al 63 jaar lid is van onze vereniging. (Dhr. Jan Kleijn) met een alska.

De mooiste Grote Hoender was een Zijdehoen van Mevr. J. Burggraaf. met de mooiste dwerghoender viel dhr. A. van Herwijnen in de prijzen. De mooiste Serama was van Aspirantlid Dhr.C. Van Ingen.

De mooiste Japanse Kwartel was van combinatie Olivier/Schijf. de mooiste eend was van de familie De vries,die eveneens de mooiste oorspronkelijke duif hadden.

Al met al was het een geslaagde maar vooral een gezellige show ,welke is afgesloten met een leuke draaiavondrond de bar van Dorpshuis E.M.M. in Asperen.

 

Sint Nicolaas activiteiten

droge intocht Sinterklaas Asperen

Zaterdag 21 nov. heeft de Sint weer voet aan wal in Asperen gezet. Door een sterke meewind richting de Waterpoort legde de boot om iets voor half twee aan. Ad Bloastra had hiervooral een mooie wandeltocht door Asperen gemaakt zodat ze hun beste beentje nog voor moesten zetten om de sint muzikaal te onthalen. ondanks het slechte weer van de voorgaande dagen was het gelukkig droog. De Sint en de Pieten werden door de Burgemeester van Lingewaal  (Mevr. van Ruiven) en onze voorzitter Cor van de Water welkom geheten in Asperen. De Sint Nicolaas en zijn pieten zijn onder muzikale bergeleiding en een korte rondrit door het dorp naar het dorpshuis gebracht. In het dorpshuis was weer van alles te beleven, waaronder een speelgoeddraaimiddagvan Nieuw Leven. ook konden kinderen geschminkt wordendoor Iruna Bronk design en Nieuw dit jaar was cupcake versieren en een demonstratie suikerbeest gieten iets dat mogelijk gemaakt werd door "Taarten van Lia" uit Vuren. Veel kinderen gingen met speelgoed,lekkernijen en een tevreden gevoel huiswaarts.

Zaterdag 5 december

Op zaterdagmiddag 5 december heeft het sinterklaascomite nog een leuke Pietendisco georganiseer en konden de kinderen van 15:00 tot 17:00 hun leukste en mooiste danspasjes laten zien aan enkele pieten die nog aanwezig waren om het festijn bij te wonen.  Een mooi begin van pakjesavond.

vrijdagavond 4 december en zaterdag 5 december

heeft sinterklaas en een aantal pieten nog verschillende huisbezoeken gedaan zodat ook kinderen die niet  (of wel) aanwezig konden zijn in het dorpshuis ook nog hun persoonlijke wensen aan de sint kenbaar konden maken. 

( als u denkt wij willen de sint en pieten ook op bezoek hebben kunt u contact opnemen met 1 der bestuursleden)

 

vooruitblik 2016

ook in 2016 willen we als vereniging verder groeien door weer meer dieren te krijgen tijdens de tentoonstellingen, met name extra inzenders voor sier en watervogelsom daar wat meer concurentie te krijgen. Hiervoor hebben we ook uw hulp nodig, dit mag door aanlevering van namen/ adressen van potentiële leden of catalogussen uit de regio. Ook in 2016 geldt dat een nieuw lid het eerste jaar nog geen contributie hoeft te betalen, de sfeer tijdens een show mag komen proeven om er dan van overtuigt te zijn om lid te worden.

namens het bestuur          Roy Groenenberg.