Over deze website

op dit moment zijn we bezig met het bouwen van de nieuwe website,later zullen er ongetwijfeld veranderingen plaatsvinden. bekijk de website regelmatig zodat u altijd op de hoogte bent van eventuele wijzigingen en/of nieuws.

Bestuur

Voorzitter Cor van de Water 06 - 2020 4242
Penningmeester Henny Groenenberg 06 - 2333 5346
Secretaris Roy Groenenberg 06 - 1923 0460
Algemeen Ron Schijf 06 - 2287 8833
Algemeen Steef van Krieken
Algemeen Peter Kruijs
Algemeen vacature

Ereleden

Jan Kleijn
Steef van Krieken

Leden van Verdiensten

Joop van Donselaar Henny Groenenberg
Steef van Krieken Peter Kruys
Bram van Santen Cor van de Water
Roy Groenenberg


Dorpshuis Asperen

Nieuw Leven organiseert haar shows sinds jaar en dag in Dorpshuis Asperen.